Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σφυρηλάτησης;

2022-03-23

Η σφυρηλάτηση χρησιμοποιείται κυρίως σε αυτοκίνητα και γενικά μηχανήματα. Αυτή είναι μια μέθοδος επεξεργασίας μεταλλικών πλαστικών παραμορφώσεων με χρήση σφυρηλάτησης πρέσας. Για παράδειγμα, ορισμένες πλάκες και προφίλ χρησιμοποιούν κυρίως σφυρηλάτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σφυρηλάτησης σφυρηλάτησης; Σε σύγκριση με τη χύτευση, η μικροδομή και οι μηχανικές ιδιότητες του σφυρηλατημένου μετάλλου βελτιώνονται. Μετά την θερμή παραμόρφωση, οι αρχικοί χονδροειδείς δενδρίτες και οι στηλώδεις κρύσταλλοι μεταβάλλονται σε ισοαξονική δομή ανακρυστάλλωσης λόγω της παραμόρφωσης και της ανακρυστάλλωσης του μετάλλου. Οι κόκκοι είναι λεπτοί και ομοιόμορφοι και σχηματίζεται ο αρχικός διαχωρισμός, το πορώδες, το πορώδες και η συμπίεση σκωρίας. Με το πάτημα και τη συγκόλληση του μετάλλου στο πλινθίο, η μικροδομή είναι πιο συμπαγής και οι πλαστικές και μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου βελτιώνονται. Οι μηχανικές ιδιότητες των χυτών είναι χαμηλότερες από αυτές των σφυρηλατήσεων από το ίδιο υλικό. Επιπλέον, η διαδικασία σφυρηλάτησης μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια της δομής των μεταλλικών ινών, έτσι ώστε η δομή των ινών των σφυρηλατάδων να είναι σύμφωνη με το σχήμα των σφυρηλάτησης, για να εξασφαλίσει καλές μηχανικές ιδιότητες και μεγάλη διάρκεια ζωής, σφυρηλάτηση ακριβείας, ψυχρή εξώθηση, θερμή Η εξώθηση και άλλες διαδικασίες σφυρηλάτησης χυτών είναι ασύγκριτες.

Η σφυρηλάτηση είναι η πλαστική μετατροπή του μετάλλου στο επιθυμητό σχήμα ή την κατάλληλη δύναμη συμπίεσης, συνήθως με τη χρήση σφυριού ή πίεσης. Η διαδικασία σφυρηλάτησης καθιερώνει τη δομή των λεπτών κόκκων και βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του μετάλλου. Στην πραγματική χρήση των εξαρτημάτων, ο σωστός σχεδιασμός επιτρέπει στα σωματίδια να ρέουν στην κύρια πίεση. Η χύτευση είναι η μεταλλική μορφή που λαμβάνεται μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων χύτευσης, δηλαδή μέσω χύτευσης, έγχυσης, αναρρόφησης ή άλλων μεθόδων χύτευσης, θα έχει ορισμένο σχήμα, μέγεθος και απόδοση του αντικειμένου, μέσω ψύξης, στίλβωσης, καθαρισμού και μετεπεξεργασίας του αντικειμένου, χύνοντας στο καλούπι προδιαμορφώσεως. Η σφυρηλάτηση είναι μία από τις κύριες μεθόδους επεξεργασίας για την παροχή του ακατέργαστου μηχανικών μερών στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ευρέως σε χρυσό, ορυχεία, αυτοκίνητα, τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές μηχανές και άλλες βιομηχανίες, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.

Αυτή η σφυρηλάτηση λαιμού είναι ένα ανταλλακτικό αυτοκινήτου που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την εταιρεία μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

https://www.tongxinforging.com


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy