Συνυπάρχουν ευκαιρίες και προκλήσεις στη σφυρηλάτηση της βιομηχανίας

2022-04-15

Με βάση τη θεμελιώδη θέση της σφυρηλάτησης βιομηχανίας στην εθνική οικονομία, από τη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κλάδου έχουν παράσχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά τις πολιτικές. Από το 2015, η Πολιτεία έχει εκδώσει το Περίγραμμα του 13ου Πενταετούς Σχεδίου Εθνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης. Με βάση τις παραπάνω πολιτικές, η China Forging

Επιπλέον, με την άνοδο της θέσης της Κίνας ως μεγάλης δύναμης, το σημερινό διεθνές πρότυπο αλλάζει, το περιβάλλον πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της Κίνας γίνεται πιο περίπλοκο και διάφοροι ασταθείς παράγοντες εμφανίζονται συχνά. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα αύξησε συνεχώς τις αμυντικές επενδύσεις, εξάλειψε τον παλιό εξοπλισμό και σταδιακά δημιούργησε ένα σύστημα οπλικού εξοπλισμού με τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας ως τη ραχοκοκαλιά. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ενημέρωση όπλων και εξοπλισμού, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στρατιωτικών και την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης των στρατευμάτων βάσης. Με την αλλαγή του διεθνούς μοντέλου τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα της Κίνας να αντιμετωπίσει την αλλαγή της διεθνούς κατάστασης, η Κίνα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τις επενδύσεις στην εθνική άμυνα, προκειμένου να διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό και την εθνική ασφάλεια της Κίνας. Η αύξηση των επενδύσεων στην εθνική άμυνα θα αυξήσει τη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό, οδηγώντας έτσι την ανάπτυξη της βιομηχανίας στρατιωτικών σφυρηλατήσεων.

Τρίτον, η τεχνολογική ανάπτυξη και η πιστοποίηση προσόντων προωθούν τη βιομηχανική αναβάθμιση. Τα τελευταία χρόνια, υπό την καθοδήγηση μιας σειράς εθνικών πολιτικών ενθάρρυνσης, η βιομηχανία σφυρηλάτησης ακολούθησε τον τρόπο έρευνας και ανάπτυξης που συνδυάζει ξένη εισαγωγή και ανεξάρτητη καινοτομία και δημιούργησε μια σειρά προϊόντων σφυρηλάτησης υψηλής ποιότητας με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σταθερή βελτίωση του συνολικού τεχνικού επιπέδου της βιομηχανίας σφυρηλάτησης έχει προωθήσει έντονα την ανάπτυξη της βιομηχανίας σφυρηλάτησης της Κίνας προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας.

Μέρος λόγω της βιομηχανίας σφυρηλάτησης στον τομέα της πιστοποίησης πιστοποίησης προμηθευτών και των πελατών υψηλού επιπέδου, ορισμένοι

Υπάρχουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Πρώτον, έλλειψη πλεονεκτήματος κλίμακας και συνέργεια βιομηχανικών αλυσίδων. Ο αριθμός των επιχειρήσεων σφυρηλάτησης στη χώρα μας, οι περισσότερες από τη μικρή κλίμακα παραγωγής των επιχειρήσεων, ο εξοπλισμός είναι σχετικά καθυστερημένος, το τεχνικό επίπεδο δεν είναι υψηλό, ο βαθμός συγκέντρωσης της βιομηχανίας είναι χαμηλός, ο ανταγωνισμός στην αγορά είναι έντονος, δεν μπορεί να επιτευχθεί αξιοσημείωτο αποτέλεσμα κλίμακας και ορισμένες επιχειρήσεις έλλειψη εξοπλισμού και τεχνολογίας, με γνώμονα την τιμή του φαύλου ανταγωνισμού, διαταράσσουν την κανονική τάξη της αγοράς, επηρεάζουν την ανάπτυξη της προόδου του κλάδου.

Δεύτερον, η ανάντη ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης νέων υλικών είναι αδύναμη, άνιση επίπεδο παραγωγής. Από τη μία πλευρά, η ανάντη ειδική έρευνα και ανάπτυξη της βιομηχανίας χάλυβα, το επίπεδο παραγωγής είναι άνισο, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων υλικών και η βελτίωση της σταθερότητας του μεγέθους και της απόδοσης του υλικού δεν είναι αρκετά εμφανής, σε σύγκριση με το προηγμένο επίπεδο στον κόσμο, υπάρχει ένα ορισμένο χάσμα. Από την άλλη πλευρά, επί του παρόντος, υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πρώτων υλών της Κίνας για σφυρηλάτηση υψηλής τεχνολογίας στην αεροπορία, την αεροδιαστημική και άλλους τομείς και τις ξένες ανεπτυγμένες χώρες, ορισμένες από τις πρώτες ύλες ή ακόμα και όλες εξαρτώνται από τις εισαγωγές, κάτι που έχει σε μεγάλο βαθμό επηρέασε την ανάπτυξη της βιομηχανίας σφυρηλάτησης της Κίνας.

Τέλος, το τεχνικό επίπεδο των σφυρηλατήσεων υψηλής ποιότητας είναι σχετικά καθυστερημένο. Οι δομικές αντιφάσεις της βιομηχανίας σφυρηλάτησης στην Κίνα είναι σχετικά εμφανείς και η διεθνής ανταγωνιστικότητα των σφυρηλατήσεων υψηλής ποιότητας είναι σχετικά αδύναμη. Λόγω της έλλειψης σχετικού επαγγελματικού και τεχνικού προσωπικού, της έλλειψης ειδικών ταλέντων, της έλλειψης νέων επαγγελματιών, η συσσώρευση βάσης δεδομένων υλικού είναι ανεπαρκής, γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνολογίας σφυρηλάτησης.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy