Πώς να δοκιμάσετε τα μη μεταλλικά εγκλείσματα στη σφυρηλάτηση;

2022-04-29

Για να ελεγχθεί η φύση, το σχήμα, το μέγεθος, η ποσότητα και η κατανομή των μη μεταλλικών εγκλεισμάτων σε σφυρηλάτηση, το μεταλλογραφικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται συνήθως για μικροσκοπική επιθεώρηση, δηλαδή για τον προσδιορισμό της ποιότητας ή της περιεκτικότητας των μη μεταλλικών εγκλεισμάτων σε χάλυβα με σύγκριση ή υπολογισμός με μεταλλογραφικό μικροσκόπιο.

Μέθοδος συσχέτισης. Η μέθοδος σύγκρισης είναι μια μέθοδος σύγκρισης της ταξινόμησης, του μεγέθους, της ποσότητας, του σχήματος και της κατανομής των εγκλεισμάτων με τις τυπικές εικόνες παρόμοιων εγκλεισμάτων με την ίδια μεγέθυνση μετά τη στίλβωση των μεταλλογραφικών δειγμάτων που θα εξεταστούν.

Μέθοδος υπολογισμού. Οι μέθοδοι υπολογισμού περιλαμβάνουν κυρίως τη μέθοδο γραμμικής κοπής και τη μέθοδο πλέγματος. Η μέθοδος υπολογισμού είναι η χρήση ενός συγκεκριμένου μήκους γραμμών ή μιας συγκεκριμένης περιοχής του πλέγματος στον προσοφθάλμιο προσοφθάλμιο μικροσκοπίου, θα δοκιμαστούν εγκλείσματα δείγματος και επικάλυψη ευθείας γραμμής ή πλέγματος, υπολογισμός του αριθμού εγκλεισμού που παρεμποδίστηκε, ώστε να αναλυθεί ποσοτικά η καθαρότητα του η σφυρηλάτηση.

Μέθοδος απεικόνισης. Η ανάλυση εγκλεισμάτων με αναλυτή εικόνας είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος ανάλυσης στην ποσοτική μεταλλογραφία. Έχει τα πλεονεκτήματα της γρήγορης ταχύτητας ανάλυσης, της υψηλής ακρίβειας και της λειτουργικής ακεραιότητας, επομένως χρησιμοποιείται ευρέως. Ο αναλυτής εικόνων λαμβάνει γεωμετρικές πληροφορίες από εικόνες και κάνει ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιώντας στερεολογικές έννοιες. Μπορεί να προσδιοριστεί στην ποσοτική ανάλυση των εγκλεισμών.

Το ποσοστό της επιφάνειας και του όγκου των εγκλεισμάτων στα σφυρήλατα μπορεί να προσδιοριστεί ανάλογα με τη διαφορετική κλίμακα του γκρι ή το σχήμα των εγκλεισμάτων.


Μπορούν να ληφθούν στατιστική κατανομή εγκλεισμάτων σε χάλυβα, δηλαδή η περιοχή και η περίμετρος κάθε εγκλεισμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή, και στατιστικές παράμετροι ή ιστογράμματα όπως η μέση, η μέγιστη, η ελάχιστη και η τυπική απόκλιση.


Παράγοντες σχήματος συμπερίληψης, όπως λόγος διαστάσεων συμπερίληψης, σφαιρικός συντελεστής κ.λπ.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy