Βασικές γνώσεις θερμικής επεξεργασίας στη σφυρηλάτηση

2022-07-15

Οι βασικές γνώσεις της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας τουσφυρηλατήματαεργοστασιακά είναι ότι τα μεταλλικά σφυρήλατα θερμαίνονται σε μια κατάλληλη θερμοκρασία σε ένα συγκεκριμένο μέσο, ​​και αφού διατηρηθούν σε αυτή τη θερμοκρασία για ορισμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται μια διαδικασία ψύξης σε διαφορετικές ταχύτητες. Ο σκοπός της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας του εργοστασίου σφυρηλάτησης είναι η αλλαγή της εσωτερικής δομής των σφυρηλατήσεων για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του χάλυβα. Μέσω της κατάλληλης θερμικής επεξεργασίας, οι μηχανικές ιδιότητες των σφυρηλατήσεων μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά και η διάρκεια ζωής των σφυρηλατήσεων μπορεί να παραταθεί. Η σωστή διαδικασία θερμικής επεξεργασίας μπορεί να εξαλείψει όλα τα είδη ελαττωμάτων που προκαλούνται από τη διαδικασία σφυρηλάτησης, να βελτιώσει τους κόκκους, να εξαλείψει τον διαχωρισμό, να μειώσει την εσωτερική πίεση, να κάνει τη δομή και την απόδοση των σφυρηλατήσεων πιο ομοιόμορφη θερμική επεξεργασία μετάλλων είναι μία από τις σημαντικές διαδικασίες στην παραγωγή εργοστασίων σφυρηλάτησης.

Η θερμική επεξεργασία του εργοστασίου σφυρηλάτησης γενικά δεν αλλάζει το σχήμα και τη συνολική χημική σύνθεση των σφυρηλατήσεων, αλλά αλλάζοντας την εσωτερική μικροδομή των σφυρηλατήσεων ή αλλάζοντας τη χημική σύνθεση της επιφάνειας σφυρηλάτησης, βελτιώνει την απόδοση των σφυρηλατήσεων. Χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη εσωτερική ποιότητα σφυρηλάτησης, η οποία γενικά δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Προκειμένου τα σφυρήλατα να έχουν τις απαιτούμενες μηχανικές ιδιότητες, φυσικές ιδιότητες και χημικές ιδιότητες, εκτός από την λογική επιλογή υλικών και τις διάφορες διαδικασίες διαμόρφωσης, η διαδικασία θερμικής επεξεργασίας είναι συχνά απαραίτητη. Το μέταλλο χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική βιομηχανία. Η μικροδομή του σιδήρου και του χάλυβα είναι πολύπλοκη και μπορεί να ελεγχθεί με θερμική επεξεργασία.

Μέσω της εφαρμογής θερμικής επεξεργασίας, το εργοστάσιο σφυρηλάτησης μπορεί να αλλάξει τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των σφυρηλατητών για να αποκτήσει διαφορετική απόδοση. Η διαδικασία θερμικής επεξεργασίας μπορεί όχι μόνο να ενισχύσει τα σφυρήλατα, αλλά και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες απόδοσης υλικού, να μειώσει το βάρος της δομής, να εξοικονομήσει υλικά και ενέργεια και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των μηχανικών προϊόντων, να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων μηχανής, μια κορυφή αρκετές ή και περισσότερες από μια ντουζίνα.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy