Τι είναι η Ειδική σφυρηλάτηση

2022-08-23

Η διαδικασία τήξης του μετάλλου σε υγρό που πληροί ορισμένες απαιτήσεις και έκχυσή του στο καλούπι χύτευσης. Μετά από ψύξη στερεοποίησης και επεξεργασίας καθαρισμού, λαμβάνεται η χύτευση (εξαρτήματα ή τεμάχια) με προκαθορισμένο σχήμα, μέγεθος και απόδοση. Η βασική τεχνολογία της σύγχρονης βιομηχανίας κατασκευής μηχανημάτων. Το κόστος χύτευσης του τυφλού είναι χαμηλό, για τα μέρη με πολύπλοκο σχήμα, ειδικά με πολύπλοκη κοιλότητα, μπορεί να δείξει την οικονομία του. Ταυτόχρονα, έχει ευρεία προσαρμοστικότητα και έχει καλύτερες ολοκληρωμένες μηχανικές ιδιότητες. Ωστόσο, τα υλικά (όπως μέταλλο, ξύλο, καύσιμα, υλικά χύτευσης, κ.λπ.) και εξοπλισμός (όπως μεταλλουργικός κλίβανος, μηχανή ανάμειξης άμμου, μηχανή χύτευσης, μηχανή κατασκευής πυρήνων, μηχανή αμμοβολής, μηχάνημα βολής, κ.λπ.) με τη χύτευση παραγωγής είναι περισσότερα, και θα παράγουν σκόνη, επιβλαβή αέρια και θόρυβο και θα μολύνουν το περιβάλλον.xΥπάρχουν πολλά είδη χύτευσης, σύμφωνα με τη μέθοδο μοντελοποίησης, συνηθίζεται να χωρίζεται σε: â  συνηθισμένη χύτευση με άμμο, συμπεριλαμβανομένης της υγρής άμμου, της ξηρής άμμου και της χημικής σκληρυνόμενης άμμου. (2) ειδική χύτευση, υλικά χύτευσης με πρέσσα και μπορεί να χωριστεί σε φυσική ορυκτή άμμο ως τα κύρια ειδικά υλικά χύτευσης χύτευσης (π.χ. χύτευση επένδυσης, χύτευση καλουπιών, χυτήριο χύτευσης καλουπιού κελύφους, χύτευση με αρνητική πίεση, χύτευση καλουπιών, χύτευση κεραμικών καλουπιών κ.λπ. .) και το μέταλλο ως το κύριο υλικό καλουπιού ειδικής χύτευσης (όπως χύτευση μεταλλικών καλουπιών, χύτευση υπό πίεση, συνεχής χύτευση, χύτευση χαμηλής πίεσης, φυγοκεντρική χύτευση κ.λπ.). Η διαδικασία χύτευσης συνήθως περιλαμβάνει: (1) χύτευση (δοχεία) κάνει στερεά χύτευση υγρού μετάλλου, η χύτευση σύμφωνα με τα υλικά μπορεί να χωριστεί σε καλούπι άμμου, μέταλλο, κεραμικό, λάσπη, γραφίτη κ.λπ., μπορεί να χωριστεί με χρήση μιας χρήσης, ημιμόνιμο και μόνιμος τύπος, η ποιότητα προετοιμασίας καλουπιού είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα χύτευσης. â¡ Η τήξη και η έκχυση μετάλλου χύτευσης, μετάλλου χύτευσης (κράμα χύτευσης) περιλαμβάνει κυρίως χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο και χυτό μη σιδηρούχο κράμα. (3) Επεξεργασία και επιθεώρηση χύτευσης, επεξεργασία χύτευσης, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ξένων σωμάτων του πυρήνα και της επιφάνειας χύτευσης, αφαίρεση του ανυψωτήρα εκχύσεως, του φτυαριού και της προεξοχής ραφής, θερμική επεξεργασία, διαμόρφωση, επεξεργασία σκουριάς και σκληρή κατεργασία.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy