Η χρήση σφυρηλάτησης

2022-08-30

Σφυρηλάτησησημαίνει ένα τεμάχιο εργασίας ή τεμάχιο που λαμβάνεται με σφυρηλάτηση και παραμόρφωση μεταλλικού τεμαχίου. Η σφυρηλάτηση μπορεί να αλλάξει τις μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών τεμαχίων ασκώντας πίεση σε αυτά για να παραχθεί πλαστική παραμόρφωση. Η χαλαρότητα του μετάλλου μπορεί να εξαλειφθεί με σφυρηλάτηση. Τρύπες, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν οι μηχανικές ιδιότητες των σφυρηλατήσεων. Τα σφυρήλατα έχουν τις ακόλουθες χρήσεις:â  Τα γενικά βιομηχανικά σφυρήλατα αναφέρονται στην κατασκευή εργαλειομηχανών, στα γεωργικά μηχανήματα, στην κατασκευή γεωργικών εργαλείων και στη βιομηχανία ρουλεμάν και σε άλλες πολιτικές βιομηχανίες.â¡ Σφυρηλάτες για υδραυλική γεννήτρια, όπως άξονας και ενδιάμεσος άξονας κ.λπ.⢠Σφυρηλάτες για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, όπως ρότορες, πτερωτές, άξονες δακτυλίου προστασίας κ.λπ.(4) Μεταλλουργικά μηχανήματα, όπως κρύοι κύλινδροι, θερμοί κύλινδροι και άξονες γραναζιών ψαροκόκαλου κ.λπ.⤠Σφυρηλάτες για δοχεία πίεσης, όπως κύλινδρος, φλάντζα δακτυλίου δεξαμενής και κεφαλή στεγανοποίησης.⥠Θαλάσσια σφυρηλάτηση, όπως στροφαλοφόρος άξονας, άξονας πρύμνης, άξονας πηδαλίου, άξονας ώθησης και ενδιάμεσος άξονας κ.λπ.⦠Μηχανήματα και εξοπλισμός σφυρηλάτησης και συμπίεσης, όπως κεφαλή σφυριού, ράβδος σφυριού, στήλη υδραυλικής πρέσας, μπλοκ κυλίνδρων, κολόνα μηχανής πίεσης άξονα τροχού και μπλοκ κυλίνδρων κ.λπ.⧠Σφυρηλάτηση ενοτήτων, κυρίως σφυρηλάτηση σφυρηλάτησης θερμής μήτρας.⨠Σφυρηλάτηση για την αυτοκινητοβιομηχανία, όπως αριστερές και δεξιές αρθρώσεις τιμονιού, μπροστινές δοκοί, σύνδεσμοι κ.λπ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι σφυρηλάτες αντιπροσωπεύουν το 80% της μάζας των αυτοκινήτων.â© Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι σφυρηλάτες για ατμομηχανές, όπως άξονες, τροχοί, φυλλοειδή ελατήρια και στροφαλοφόροι άξονες, αντιπροσωπεύουν το 60% της μάζας τους.Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα σφυρήλατα για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως κάννες όπλων, σώματα θυρών, στηρίγματα μπουλονιών και δακτύλιοι έλξης, αντιπροσωπεύουν το 65 τοις εκατό της συνολικής μάζας των δεξαμενών.Είτε υπάρχουν ρωγμές, εγκλείσματα, χαλαρά και άλλα ελαττώματα στη σφυρηλάτηση, η μακροσκοπική οργάνωση στο τμήμα σφυρηλάτησης μπορεί να ελεγχθεί με γυμνό μάτι ή με μεγεθυντικό φακό 10 ~ 30 φορές. Η συνήθως χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην παραγωγή είναι η δοκιμή χάραξης οξέος, δηλαδή, στα σφυρήλατα πρέπει να επιθεωρηθούν μέρη του κομμένου δείγματος, με την όξινη χάραξη μπορεί να δείξει ξεκάθαρα τα ελαττώματα της μακροσκοπικής οργάνωσης στο τμήμα, όπως η βελτιωμένη κατανομή σφυρηλάτησης, ρωγμές και εγκλείσματα.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy