Σχετικά πρότυπα για την ποιοτική διαβάθμιση σφυρηλάτησης

2022-10-31

Διαβάθμιση ποιότητας τουσφυρηλατήματαείναι πολύ σημαντική και είναι επίσης μια σημαντική μέθοδος για την προώθηση και τη βελτίωση της ποιότητας των σφυρηλατήσεων. Το 1987 που δημοσιεύθηκε στην Επιτροπή των επιχειρήσεων 19 ειδικές 02 "Βιομηχανία μηχανημάτων εθνικά πρότυπα επιχειρηματικού επιπέδου" έχει διατάξεις. Οι κανονισμοί επισημαίνουν ότι τα σφυρήλατα χωρίζονται σε προϊόντα πρώτης κατηγορίας και σε προϊόντα ειδικής ποιότητας και έχει καθοριστεί η αναλογία των προϊόντων πρώτης κατηγορίας στη συνολική αξία παραγωγής των αντίστοιχων επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, κατανοήστε το πρότυπο βαθμού σφυρηλάτησης, κυριαρχήστε τη μέθοδο βαθμού σφυρηλάτησης και το περιεχόμενο αξιολόγησης, είναι πολύ σημαντικό, πιο χρήσιμο για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της σφυρηλάτησης, οπότε τα ακόλουθα για να ταξινομήσετε τα ακόλουθα διάφορα πρότυπα που σχετίζονται με τον βαθμό σφυρηλάτησης, μόνο για αναφορά.

Πρώτον, σφυρηλάτηση προτύπων που σχετίζονται με την ποιότητα

1. Πιστοποιημένα προϊόντα σφυρηλάτησης χωρίς χάλυβα

Η εσωτερική ποιότητα και η ποιότητα εμφάνισης των σφυρηλατήσεων είναι μέχρι JB4385-87 "Γενικές τεχνικές προϋποθέσεις για δωρεάν σφυρηλάτηση στο Hammer" και πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης.

Οι κύριες διαστάσεις περιγράμματος των σφυρηλατήσεων φτάνουν στο JB4249-1986 "Machining Allowance and Tolerance of Steel Free Forgings on Hammer".

2. Σφυρηλάτηση χωρίς χάλυβα πρώτης κατηγορίας

Η εσωτερική ποιότητα και η ποιότητα εμφάνισης πληρούν τις απαιτήσεις του JM4385-87 "General Technical Conditions for Free Forging on Hammer".

Οι κύριες διαστάσεις του σχήματος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του DIN7527 "Processing Allowance and Allowable Deviation of Steel Free forgings" (Γερμανικό πρότυπο).

3. Πιστοποιημένα σφυρήλατα καλουπιών από χάλυβα

Ο σχεδιασμός της δομής συμμορφώνεται με το JB/Z295-87 "Στοιχεία δομής διαδικασίας σφυρηλάτησης με μήτρα".

Η εσωτερική ποιότητα και η ποιότητα εμφάνισης πληρούν το JB3835-1985, "Γενικές τεχνικές προϋποθέσεις για σφυρηλάτηση μήτρας χάλυβα" και πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης.

Οι κύριες διαστάσεις της εμφάνισης πληρούν τις απαιτήσεις του JB3834-1985, "Steel Die Forging Tolerance and Machining Allowance".

4. Σφυρηλάτηση από χάλυβα πρώτης τάξεως

Ο σχεδιασμός της δομής συμμορφώνεται με το JB/Z295-87 "Στοιχεία δομής διαδικασίας σφυρηλάτησης με μήτρα".

Η ποιότητα εμφάνισης των σφυρηλάτησης είναι σύμφωνη με το γερμανικό πρότυπο DIN7526-69.

Η εσωτερική ποιότητα συμμορφώνεται με το JB3835-1985, "Γενικές Τεχνικές Προϋποθέσεις για Σφυρηλάτηση Μήτρας Χάλυβα" και πληροί τις απαιτήσεις της σύμβασης.

Η ακρίβεια εμφάνισης και διάστασης των σφυρηλατητών είναι σύμφωνη με το DIN7526.

Δύο, ανίχνευση, μέθοδος δοκιμής

Ο σχεδιασμός της δομής σφυρηλάτησης, η ποιότητα εμφάνισης και οι διαστάσεις ελέγχονται με συμβατικά εργαλεία μέτρησης ή δείγματα. Οι σφυρηλατήσεις μήτρας και οι σύνθετες σφυρηλάτες ανιχνεύονται από την πλατφόρμα σήμανσης. Τα επιφανειακά ελαττώματα μπορούν να παρατηρηθούν με γυμνό μάτι ή να ανιχνευθούν με συμβατικά επιφανειακά ελαττώματα όπως η αποξήρανση και η μαγνητική σκόνη, όπως απαιτείται.

Η ποιότητα και η εγγενής ποιότητα των πρώτων υλών μπορούν να ελεγχθούν με χημική ανάλυση, δοκιμή σκληρότητας, δοκιμή χαμηλής μεγέθυνσης, δοκιμή θραύσης, δοκιμή μηχανικών ιδιοτήτων, δοκιμή κρούσης και μεταλλογραφική δοκιμή όπως απαιτείται από τη σύμβαση.

Τρία, μέθοδος προσδιορισμού βαθμού σφυρηλάτησης

1. Ποσότητα δειγμάτων δειγματοληψίας και σφράγισης

Τα ελεύθερα σφυρήλατα στο σφυρί θα δειγματοληπτούνται στον τόπο παραγωγής σύμφωνα με την κατάσταση προμήθειας. Η ποσότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 τεμάχια.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΦΥΡΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ παραγωγής και την κατάσταση του αποθέματος, αλλά όχι λιγότερο από 5 ποικιλίες, ΚΑΘΕ ποικιλία δειγμάτων όχι λιγότερα από 5 τεμάχια.

2. Προσδιορισμός ποιοτικού βαθμού δειγμάτων σφυρηλάτησης

Τα δείγματα σφυρηλάτησης δοκιμάζονται και μετρώνται ανά είδος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και τις μεθόδους δοκιμής και ο βαθμός ποιότητας καθορίζεται σύμφωνα με το συνολικό πιστοποιημένο ποσοστό μετά τον υπολογισμό του συνολικού ποσοστού.

3. Για σφυρηλάτηση με μήτρα με εγγενείς απαιτήσεις ποιότητας, τα δείγματα μπορούν να κοπούν από τα σφυρήλατα δειγματοληψίας και τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να πληρούν τα πρότυπα αποδοχής ή τις τεχνικές συμφωνίες που ορίζονται στη σύμβαση.

πρόκειται για μεγάλα σφυρήλατα που παράγονται από την εταιρεία σφυρηλάτησης ακριβείας tongxin, καλώς ήρθατε στην έρευνα:

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy