Η ταξινόμηση των διαφόρων ειδών σφυρηλάτησης μετάλλων

2022-01-06

Ταξινόμηση ανά θερμοκρασία επεξεργασίας (μεταλλικά μέρη σφυρηλάτησης)
Τα σφυρήλατα μπορούν να χωριστούν σε ψυχρή σφυρηλάτηση, θερμή σφυρηλάτηση και θερμή σφυρηλάτηση ανάλογα με τη θερμοκρασία του τυφλού κατά την επεξεργασία. Η ψυχρή σφυρηλάτηση γενικά επεξεργάζεται σε θερμοκρασία δωματίου και η θερμή σφυρηλάτηση υφίσταται επεξεργασία σε θερμοκρασία υψηλότερη από τη θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης του μεταλλικού ακατέργαστου.

Ταξινόμηση κατά δομή (μεταλλικά μέρη σφυρηλάτησης)
Η διαφορά στην πολυπλοκότητα της γεωμετρικής δομής σφυρηλάτησης καθορίζει ότι υπάρχει μια προφανής διαφορά μεταξύ της διαδικασίας σφυρηλάτησης μήτρας και του σχεδιασμού της μήτρας. Η αποσαφήνιση του τύπου της δομής σφυρηλάτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό της διαδικασίας. Οι γενικές σφυρηλάτες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες στον κλάδο και κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε 3 ομάδες, συνολικά 9 ομάδες.

Τάξη Ι(μεταλλικά μέρη σφυρηλάτησης)- Σφυρηλάτες με τον κύριο άξονα κάθετα τοποθετημένο στην οπή της μήτρας και παρόμοιες δισδιάστατες διαστάσεις στην οριζόντια κατεύθυνση (κυρίως κυκλικά / περιστρεφόμενα σώματα, τετράγωνο ή κατά προσέγγιση σχήμα). Το βήμα ανατροπής χρησιμοποιείται συνήθως στη σφυρηλάτηση με μήτρα αυτού του είδους σφυρηλάτησης. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τη διαφορά δυσκολίας σχηματισμού.

Ομάδα Ι-1(μεταλλικά μέρη σφυρηλάτησης): Σφυρηλάτες που σχηματίζονται με ανατροπή και ελαφρά πίεση, όπως γρανάζια με μικρή αλλαγή ύψους μεταξύ πλήμνης και στεφάνης.

Ομάδα I-2(μεταλλικά μέρη σφυρηλάτησης): Σφυρηλάτες που σχηματίζονται με εξώθηση με ελαφρά ανατροπή και εξώθηση, συμπίεση και ανατροπή, όπως πιρούνι κοινής άρθρωσης, εγκάρσιος άξονας κ.λπ.

Ομάδα I-3: Σφυρηλάτες που σχηματίζονται με σύνθετη εξώθηση, όπως άξονας πλήμνης κ.λπ.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy