Η χρήση των εξαρτημάτων σφυρηλάτησης

2022-01-06

⑤ (εξαρτήματα σφυρηλάτησης)Σφυρήλατα για δοχεία πίεσης, όπως κύλινδρος, φλάντζα δακτυλίου βραστήρα και κεφαλή κ.λπ.

â'¥ (εξαρτήματα σφυρηλάτησης)Ναυτικά σφυρήλατα, όπως στροφαλοφόρος άξονας, άξονας ουράς, κοντάκι πηδαλίου, άξονας ώθησης και ενδιάμεσος άξονας.

â'¦ (εξαρτήματα σφυρηλάτησης)Μηχανήματα και εξοπλισμός σφυρηλάτησης, όπως κεφαλή σφυριού, ράβδος σφυριού, στήλη υδραυλικής πρέσας, μπλοκ κυλίνδρων, κολόνα και μπλοκ κυλίνδρων πρέσας άξονα κ.λπ.

⑧ (σφυρηλάτηση εξαρτημάτων) Οι σφυρηλατήσεις δομοστοιχείων είναι κυρίως μήτρες σφυρηλάτησης για σφυριά σφυρηλάτησης θερμής μήτρας.

Σφυρηλάτηση για την αυτοκινητοβιομηχανία, όπως αριστερές και δεξιές αρθρώσεις στο τιμόνι, μπροστινή δοκός, ζεύκτη κ.λπ. σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα σφυρήλατα εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν το 80% της μάζας τους στα αυτοκίνητα.

â‘© Τα σφυρήλατα ατμομηχανών, όπως άξονες, τροχοί, φυλλοειδή ελατήρια, στροφαλοφόρος άξονας ατμομηχανών κ.λπ. σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα σφυρήλατα εξαρτήματα αποτελούν το 60% της μάζας των ατμομηχανών.

(σφυρηλάτηση μέρη)Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα εξαρτήματα σφυρηλάτησης αντιπροσωπεύουν το 65% της μάζας των στρατιωτικών σφυρηλάτησης, όπως η κάννη του όπλου, το σώμα της πόρτας, το στήριγμα μπουλονιών και ο δακτύλιος έλξης

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy