Η ανάλυση ελαττωμάτων της ανοιχτής σφυρηλάτησης καλουπιού (1)

2022-01-13

Μεταλλογραφική εξέταση τουη ανοιχτή μήτρα σφυρηλάτηση
Με τη βοήθεια μεταλλογραφικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση της μικροδομής του σπασίματος σφυρηλάτησης, μπορεί να ελεγχθεί η κατανομή καρβιδίου, το μέγεθος των κόκκων και το βάθος απανθράκωσης.

Μηχανικές ιδιότητες τουη ανοιχτή μήτρα σφυρηλάτηση
Τα στοιχεία επιθεώρησης μηχανικών ιδιοτήτων περιλαμβάνουν κυρίως σκληρότητα, αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή σε κρούση. Μερικές φορές, η δοκιμή κρύας κάμψης και η δοκιμή κόπωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού των εξαρτημάτων.

Ο παραπάνω ποιοτικός έλεγχος τουη ανοιχτή μήτρα σφυρηλάτησημερικές φορές υιοθετούνται χωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και την πραγματική κατάσταση παραγωγής, μερικές φορές επιθεωρούνται κομμάτι προς κομμάτι και μερικές φορές δειγματοληπτούνται σύμφωνα με κάθε παρτίδα σφυρηλάτησης. Η πιστοποίηση της σφυρηλάτησης μπορεί να αξιολογηθεί μέσω ποιοτικού ελέγχου. Για ελαττωματικά σφυρηλάτηση, θα αναλυθούν τα αίτια και θα προβληθούν τα μέτρα πρόληψης των ελαττωμάτων.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy