Εφαρμογή της Σφυρηλάτησης Ακριβείας στην Αυτοκινητοβιομηχανία

2022-03-04

Εφαρμογή της Σφυρηλάτησης Ακριβείας στην Αυτοκινητοβιομηχανία
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας σφυρηλάτησης ακριβείας, έχει προωθηθεί η πρόοδος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα ψυχρά σφυρήλατα και τα θερμά σφυρήλατα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην αυτοκινητοβιομηχανία και το σχήμα του προϊόντος πλησιάζει όλο και περισσότερο στο τελικό σχήμα. Η σφυρηλάτηση ακριβείας θα αναπτυχθεί ανάλογα με την πρόοδο των μελλοντικών διαδικασιών και των σχετικών τεχνολογιών. Επιπλέον, με βάση το σκοπό της μείωσης του κόστους παραγωγής, της μείωσης του βάρους του προϊόντος, της απλούστευσης του σχεδιασμού και της κατασκευής εξαρτημάτων και της ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, ο τομέας της διαμόρφωσης μεταλλικών πλαστικών αναπτύσσεται ενεργά προς την τεχνολογία διαμόρφωσης διχτυού υψηλής ακρίβειας.
Το σχήμα του δικτύου ορίζεται ως εξής:
(1) Σε σύγκριση με την παραδοσιακή πλαστική διαμόρφωση (Plastic Forming), μπορεί να αποκτήσει μικρότερη κατεργασία παρακολούθησης, η οποία μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μεγέθους και ανοχής των εξαρτημάτων.
(2) Διαδικασία διαμόρφωσης που πληροί τις απαιτήσεις μεγέθους και ανοχής του εξαρτήματος χωρίς μεταγενέστερη μηχανική κατεργασία των σημαντικών τμημάτων του διαμορφωμένου εξαρτήματος.
(3) Εντός του εύρους του μεγέθους και της ανοχής των εξαρτημάτων, τα σφυρήλατα μπορεί να μην χρειάζονται την επόμενη διαδικασία κατεργασίας.
Η επεξεργασία μεταλλικών πλαστικών κινείται τώρα προς τρεις κύριους στόχους:
(1) Ακρίβεια προϊόντος (ανάπτυξη εξαρτημάτων καθαρού σχήματος)
(2) Ο εξορθολογισμός της διαδικασίας (το ελάχιστο κόστος επένδυσης και το κόστος παραγωγής είναι οι αρχές της ολοκλήρωσης και εφαρμογής της διαδικασίας)

(3) Αυτοματισμός και εξοικονόμηση εργασίας

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy